Yazı Detayı
18 Aralık 2018 - Salı 12:20
 
BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİĞİ
Yasemin KANPARA
yenigolcuk1@gmail.com
 
 

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 ve 21nci maddeleri kapsamında Bir Senden Bir Benden teşviği; İstihdamı artırmak amacıyla "İlave İstihdam" ve "Bir Senden Bir Benden" isimli teşviklerle, işverene kolaylık sağlamak temel amaçtır.

 

SİGORTALI YÖNÜNDEN NE GİBİ ŞARTLARA HAZİ OLMAK GEREKİR, teşvikten yararlanabilmek için;

 

 • Sigortalıların 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
 • 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması ,
 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

 

İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLARA GELİNCE;

 

 • İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve ustalık belgesine haiz özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı 1 ila 3 olmalı.
 • Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalışan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şatları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

-Prim desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamam tutarında (761,06) destek sağlanacaktır.

-Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (53,44*30=1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

-Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

        

 Ek Kurallar;

 • İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 • Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.

 

 

 

 
Etiketler: BİR, SENDEN, BİR, BENDEN, TEŞVİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı