Yazı Detayı
08 Şubat 2021 - Pazartesi 12:08
 
KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK
Rabia YILDIZ
 
 

KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK

     Toplum tarafından erken yaş evlilikleri genellikle bir sorun olarak değerlendirilmezken bu durum sorunlu aile yapısını ortaya çıkartmaktadır.

     Oysa erken yaşta yapılan evlilikler özellikle kız çocuklarının toplumdaki eşitsiz konumunu pekiştirmekte ve hayat tercihlerini azaltmaktadır. Ruhsal ve bedensel gelişimini henüz tamamlamamış, kendi yaşamının iplerini eline henüz alamamış, haklarını bilmeyen yüzlerce genç kız ya kendi istekleri ile ya da ailelerinin zorlaması ile evlenmektedir.

     Özellikle kız çocuklarının biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini tamamlamamış olmaları ve bununla birlikte erken evliliğin sonucu olarak meydana gelen bebek doğumları, bireyin yaşam evrelerini sağlıklı geçirip, sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmesini ve çözümleyici yaklaşımlar göstermesini engeller niteliktedir. Kendi ergenlik sorunlarını halletmeden önce ebeveyn olan bu tip ailelerin çocukları sorunlu kişilik yapısına sahip olabilmektedir.

Toplum olarak ilerlemiş bir ülke, iyi koşullarda yaşamını sürdüren insanlar ve mutlu çocuklar beklentimiz iken, yaşanılan bu evliliklerle birlikte toplumun çekirdeğini oluşturan aile ve bireyleri sağlıksız kılınmaktadır. Bu noktada hem devletimize hem ruh sağlığı profesyonellere hem de ailelere çok fazla iş düşmektedir. Evliliğin nasıl bir düzen olduğuna, aile ortamının ne tür şartlara sahip olması gerektiğine ve diğer benzer durumlara açıklık getirilmesi gerekmektedir.

Ebeveynlerin çeşitli eğitimlerle görsel ve işitsel medya kullanılarak erken yaşta evlilik, kadın hakları, çocuk hakları, aile içi şiddet gibi önemli konularda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması, aile planlaması olgusunun topluma daha açıklayıcı bir şekilde yansıtılması, din görevlilerinin, günümüz koşullarında erken evliliğin sakıncalarını gerekli yerlerde gündeme getirerek vurgulaması önemli hususlardandır.

18 yaş altındaki evliliklerin yasalarla kesin bir şekilde engellenmesi, özellikle kız çocuklarının eğitime dâhil edilmesi, kadınların ekonomik anlamda özgürlüğünün sağlanması, kadınların iş kurma ve meslek edinmelerinin sağlanması, cinsel istismar, cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal halk sağlığı konularında toplumun bilinçlendirilmesi, ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlarla birlikte ayrıca evlenmeyi düşünen bireylerin de kendilerine şans vermesi ve ani kararlar almadan önce uzun bir süre birbirlerini tanımaları gerekir.

    Unutulmamalıdır ki erken evlilikler o kişilerin çocukluğundan, gençliğinden ve yaşamından çalınan bir takım özgürlükleri akla getirir. Evlilik öncesi fiziksel tahlilleri zorunlu tutan devlet evlilik öncesi eğitimi şart koşmalıdır. Çünkü evlilik ile oluşturulan aileler ülke gelişimini sağlamaktadır. 

Aslında ne koşulda olursa olsun erken yaşta yapılan evliliklerin sonucu baştan bellidir. Bu evlilikler yeni neslin sağlıksız ve yetersiz bir şekilde gelişmesine neden olmaktadır.

 
Etiketler: KÜÇÜK, YAŞTA, EVLİLİK,
Yorumlar
Haber Yazılımı