İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Yazı Detayı
29 Eylül 2017 - Cuma 12:16
 
MUHARREM AYI
Mustafa OKULLU
 
 

‏‏21 Eylül 2017 Perşembe günü yeni bir Hicri yıla girdik. İnsanlığa hayırlar getirsin inşallah.

 Sözlükte, haram kılınan, kutsal olan ve saygı duyulan ‏anlamındaki muharrem; savaşmanın haram kabul edildiği ‏dört aydan birinin adı olup, Hicrî-Kamerî takvime göre yılın birinci ayıdır. Nübüvvet öncesi Araplar Recep, Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem'den ibaret olan bu dört aya "Eşhürü'l-Hurum” (Haram Aylar) derler ve bu aylarda savaşı ve adam öldürmeyi ahlaksızlık ve günah sayarlardı. Zamanla bu durum çöl sakinlerinin işine gelmemeye başladı. Ziraat ve ticaretin bulunmadığı bir yerde rızkını mızrağının ucuyla kazanacak olan Bedeviler, bu dört aylık hareketsizlikten usandılar. Gözlerine kestirdikleri bir kabileye saldıracakları veya uygun bir yerde birinden intikam alacakları sırada haram ayların hilâllerinin çekilmiş birer hançer gibi karşılarında parlamasını hoş karşılamıyorlardı. Bu nedenle ayların haramlığını değiştirmeye, ‏Muharrem ve Receb'in haramlığını Safer ve Şaban'a getirmeye ‏başladılar. Bir de Hac ve panayırları genellikle serin zamanlara tesadüf ettirmek için iki senede bir on iki aya bir ay ilave ederek “nesi” uygulamasıyla seneyi iki veya üç yılda bir on üç aya çıkarıp Muharrem ayını Safer'in yerine kaydırmak suretiyle Safer ayını haram ay kabul ediyorlardı. Böylece Muharrem ayı ile kendisinden önceki diğer haram ayların arasına helâl bir ay ekleyerek üç haram ayı (Zilkade, Zilhicce, Muharrem) birbirinden ayırıyor ve Muharrem ayında savaşmakta sakınca görmüyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu uygulamanın küfürde ileri ‏gitmek olduğunu belirterek şöyle buyurur: “ (Haram ayları) ‏ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla, kâfir olanlar saptırılır. Allah'ın haram kıldığının sayısını bozmak ve O'nun haram kıldığını helâl kılmak için (haram ayını) bir yıl helâl sayarlar, bir yıl da haram sayarlar. (Böylece) onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Tevbe, 9/37) Peygamberimiz (s.a.v.) de Veda Haccı sırasında Mina'da irat buyurduğu hutbesinde bu yanlış âdeti kaldırarak şöyle buyurmuştur: “Zaman, Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığı günkü şekline dönmüştür. Bir yıl, ay ‏hesabıyla on iki aydır ki; üçü arka arkaya gelen Zilkade, ‏Zilhicce ve Muharrem'dir. Dördüncüsü de Cemâziye'lÂhir ‏ile Şaban ayı arasındaki Mudar'ın ayı Recep'tir.” (Buhârî, Bed'ül-halk, 2; Ebû Dâvûd, Menâsik, 67) ‏ Hz. Ömer devrinde hicrî yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayına daha sonraki devirlerde Arap hükümdarları tarafından saygı gösterilmiş, ayın ilk gününde tebrikler kabul edilmeye ve törenler düzenlenmeye başlanmıştır. Osmanlılar döneminde de bu ayda devlet erkânı padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahtan muharremiye denilen hediyeler alırlar, kendileri de maiyetlerindeki kişilere muharremiye verirlerdi. Ayrıca şairler tarafından yeni yıla ait manzumeler yazılırdı. ‏ Osmanlı belgelerinde Muharrem ayı (m= ã) kısaltmasıyla ‏gösterilmiştir. Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde bu ayda çeşitli kutlama törenleri düzenlenmektedir.

Peygamber efendimiz her yıl Kâbe'yi ziyaret maksadı ile Mekke'ye gelenlerle irtibat kurarak onlara İslâm'ı anlatmaya devam ediyordu. Peygamberliğin on üçüncü yılı Hac mevsiminde Medine'de yaşayan Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve iki kadın Mekke'ye gelmişlerdi. Bunlar arasında Neccaroğullarından Ebû Eyyûb el-Ensârî diye bilinen Hz. Halid de vardı. Bunlar, Efendimiz (s.a.v.) ile buluşup Medine'ye hicret etmesini istemişlerdi. Efendimiz (s.a.v.) onlara Kur'an'dan bazı âyetler okuyarak canlarını, mallarını, eş ve çocuklarını korudukları gibi kendisini de koruyacaklarına dair söz istedi. Onlar da, ölünceye kadar onu muhafaza edeceklerine ve İslâm'a destek olacaklarına söz vererek Medine'ye döndüler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) Medine'ye hicret etmek üzere Ashâb-ı Kirâm'a izin verdi. Kafirlerin eza ve cefasından bıkan Ashab, bu ruhsatın arkasından hemen hicret etmeye başlamışlardı. Öyle ki; Mekke'de sadece Resûl-ü Ekrem, Ebû Bekir ve Ali b. Ebû Talip kalmıştı. Peygamberimiz de hicret etmek için izn-i ilâhîyi bekliyordu. Hz. Ebû Bekir, Medine'ye gitmek istedikçe, Efendimiz (s.a.v.) ona; “Sabret, Cenâb-ı Hak sana bir arkadaş gönderecektir” diyordu. Dîn-i Mübîn-i İslâm uğrunda vatanlarını terk eden bahtiyarlara “Muhacirîn”, Medine halkından muhacirleri bağırlarına basarak İslâm'a yardım eden Ashâba da “Ensar” denilmiştir. Kureyş müşrikleri, Evs ve Hazrec kabilelerinin Müslüman olmalarını ve bu münasebetle İslâm'ın Medine'de güçlendiğini ve Ashâb-ı Kiram'ın peyder pey Medine'ye hicretlerini görüp Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de onların yanına gitmesiyle Medine'de büyük bir güç oluşturacaklarını, böylece Kureyş'in Şam yolundaki önemli bir güzergâhı olan Medine'nin Müslümanların eline geçmesini düşünerek telaşa düştüler ve bu işe köklü bir çözüm yolu bulmak üzere, Kusây b. Hâkîm'in evi olan ve Hükümet Konağı olarak kullanılan "Dârünnedve”de toplandılar. Yapılan uzun tartışmalar neticesinde Kureyş ileri gelenleri Ebû Cehil'in görüşünü benimseyerek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i öldürmeye karar verdiler. (Enfâl,8/30) Bu karar üzerine her kabileden bir kişi seçildi. Ebû Cehil, Hakem b. As, Ebû Leheb, Ümeyye b. Halef ve benzeri kişi-ler gece Resûlü Ekrem Efendimiz'in evinin önüne toplanarak uyumasını beklediler. Cebrâil (a.s.) vasıtası ile müşriklerin kurduğu tuzaklardan haberdâr edilen Resûlullah (s.a.v.), Hz. Ebu Bekir (r.a.)'e, hicrete izin verildiğini bildirdi.

Cumanız mübarek olsun. Kocaeli Gölcük ten dünya Müslümanlarına selam olsun.

 
Etiketler: MUHARREM, AYI, , ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ağustos 2019
İYİLİK YAPMANIN FAZİLETİ
23 Mayıs 2019
ALLAH'TAN İSTEME
21 Mayıs 2019
TEHLİKELİ SÖZLER
18 Mayıs 2019
ALLAH 'A İMAN
16 Mayıs 2019
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
15 Mayıs 2019
ZEKÂT NEDİR
14 Mayıs 2019
TÖVBE VE İSTİĞFAR
13 Mayıs 2019
SORULAR CEVAPLAR
09 Mayıs 2019
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
08 Mayıs 2019
ORUC-KAZA-KEFARET
07 Mayıs 2019
ORUÇ ÇEŞİTLERİ
11 Ağustos 2018
BORÇLANARAK HACCA GİTMEK DOĞRU MUDUR?
12 Haziran 2018
ÖFKE
11 Haziran 2018
İSLAM'DA İYİLİK
10 Haziran 2018
KADİR GECESİ
07 Haziran 2018
ALLAH'IN İPİNE SARILMAK
05 Haziran 2018
GİYBET EDELİM Mİ
04 Haziran 2018
ALLAH 'A İNANMAK
03 Haziran 2018
ALLAH TAN İSTEME
31 Mayıs 2018
MÜ'MİNLERİN ÖZELLİKLERİ
30 Mayıs 2018
TEHLİKELİ SÖZLER
29 Mayıs 2018
HACCI İFRADIN YAPILIŞI
28 Mayıs 2018
ALLAH 'A İMAN
27 Mayıs 2018
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
25 Mayıs 2018
ZEKAT NEDİR?
23 Mayıs 2018
TÖVBE VE İSTİĞFAR
23 Mayıs 2018
SORULAR CEVAPLAR
21 Mayıs 2018
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR
20 Mayıs 2018
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
17 Mayıs 2018
ORUÇ-KAZA-KEFARET
16 Mayıs 2018
ORUÇ ÇEŞİTLERİ
15 Mayıs 2018
RAMAZAN A GİRERKEN
30 Nisan 2018
BERAT KANDİLİ NEDİR ?
26 Nisan 2018
ŞABAN AYININ FAZİLETİ
02 Mart 2018
İHSAN NE DEMEKTİR ?
15 Şubat 2018
İSLAM DA MÜZİK
08 Şubat 2018
Münafıklık nedir?
05 Ocak 2018
KABİR VE TÜRBE ZİYARETİ
30 Aralık 2017
MEKKE'NİN FETHİ 1 OCAK 680
03 Kasım 2017
İSLAMDA NİYETİN ÖNEMİ
20 Ekim 2017
İSLAM'DA İYİLİK
06 Ekim 2017
ÖFKE
25 Ağustos 2017
KURBAN VE KURBAN BAYRAMI
11 Ağustos 2017
HACC-I İFRÂD
04 Ağustos 2017
HACC-I TEMETTÜ
28 Temmuz 2017
HACI ADAYLARINA TAVSİYELER
21 Temmuz 2017
HACI ADAYLARINA TİBBİ TAVSİYELER
22 Haziran 2017
KASR VE CEM
21 Haziran 2017
MELEKLERE İMAN
20 Haziran 2017
HAC VE UMRE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
19 Haziran 2017
ALLAH ‘A İMAN
16 Haziran 2017
NAMAZIN FARZLARI
14 Haziran 2017
HZ.YAKUB'UN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
13 Haziran 2017
Ramazan'la ilgili en çok merak edilenler
12 Haziran 2017
HARAMI HELAL YAPMA
09 Haziran 2017
ORUCU BOZAN ŞEYLER
08 Haziran 2017
NAMAZLA İLGİLİ ÜÇ ALTIN KELİME
07 Haziran 2017
SORULAR CEVAPLAR
06 Haziran 2017
ZEKAT VERİLECEK MALLAR
02 Haziran 2017
TÖVBE VE İSTİĞFAR
01 Haziran 2017
ORUÇ-KAZA-KEFARET
31 Mayıs 2017
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR
30 Mayıs 2017
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
28 Mayıs 2017
RAMAZAN A GİRERKEN
26 Mayıs 2017
Ramazana Hazırlık
19 Mayıs 2017
İBRETLİ HİKAYELER
12 Mayıs 2017
KADIN VE ERKEKTE İFFET
05 Mayıs 2017
ÜÇ AYLARDAN ŞABAN AYININ FAZİLETİ
07 Nisan 2017
SEVABA VESİLE OLAN SÖZ VE FİİLLER
29 Mart 2017
ÜÇ AYLAR
17 Mart 2017
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
24 Şubat 2017
ALLAH 'A İMAN
17 Şubat 2017
DİNDE ZORLAMA YOKTUR
09 Şubat 2017
Kadının İslâm'daki yeri nedir?
03 Şubat 2017
ALLAH'A İTAAT ETMEK
06 Ocak 2017
DÜNYA HAYATI
30 Aralık 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
23 Aralık 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
08 Aralık 2016
GUSÜL(BOY) ABDESTİ
02 Aralık 2016
SİHHAT VE HASTALIK
25 Kasım 2016
YARDIMLAŞMAK PAYLAŞMAK
11 Kasım 2016
TESLİMİYET
28 Ekim 2016
HAYAT VE ÖLÜM !
22 Ekim 2016
İSLAM’DA BİRLİK VE DAYANIŞMA
10 Ekim 2016
ADALET VE ADİL OLMAK !
29 Eylül 2016
MA’RİFET NEDİR
24 Eylül 2016
MERHAMET
09 Eylül 2016
Kurban Bayramı
19 Ağustos 2016
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
28 Haziran 2016
KİMLERE ZEKÂT VERİLMEZ?
23 Haziran 2016
TERÂVÎH NAMAZI
21 Haziran 2016
13-HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI KIRAN )
20 Haziran 2016
11-HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI İFRAD )
20 Haziran 2016
KUR’AN-I KERİM DE ZEKATLA İLGİLİ AYETLER
15 Haziran 2016
-RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
12 Haziran 2016
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
08 Haziran 2016
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
08 Haziran 2016
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
08 Haziran 2016
HİCRİ TAKVİM BİRLİĞİ'NDE ALINAN KARARLAR
02 Haziran 2016
RAMAZANA GİRERKEN RAMAZANI KARŞILARKEN
19 Mayıs 2016
İSLAM DA GÜVEN
15 Mayıs 2016
İSLAMDA ADALET
06 Mayıs 2016
İSLAMDA ADALET
03 Mayıs 2016
HZ.İBRRAHİM HALİLÜLLAH
21 Nisan 2016
Hz.İBRAHİM İN HAYATI
07 Nisan 2016
MEKKE-İ MÜKERREME TARİHİ
01 Nisan 2016
MEDÎNE-İ MÜNEVVERE
17 Mart 2016
CÖMERTLİK
10 Mart 2016
ŞEFAAT NEDİR, KİMLERE ŞEFAAT EDİLİR
04 Mart 2016
ŞİRK NEDİR,ŞİRK ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?
25 Şubat 2016
KUR'AN VE HADİSLERDE TEMİZLİK
18 Şubat 2016
KUR'AN VE HADİSLERDE TEMİZLİK
11 Şubat 2016
GÜZEL DÜŞÜNMEK
01 Şubat 2016
SABIR
21 Ocak 2016
HAC İBADETİ
25 Aralık 2015
Hz. MUHAMMED ( s.a.v.)´in HAYATI-VEFATI
17 Aralık 2015
TEHECCÜD NAMAZI İŞRAK NAMAZI
28 Kasım 2015
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR
26 Kasım 2015
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR
20 Kasım 2015
BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI (Öğle namazı)
12 Kasım 2015
BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI
05 Kasım 2015
NAMAZIN İÇİNDEKİ ŞARTLAR
15 Ekim 2015
NAMAZIN FARZLARI
08 Ekim 2015
NAMAZLA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ
06 Eylül 2015
İKİNCİ AKABE BİATI MAKALE
03 Eylül 2015
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI TEMETTU)
01 Eylül 2015
HACCIN ÇEŞİTLERİ (HACCI İFRAD )
31 Temmuz 2015
MEKRUH NEDİR?
30 Temmuz 2015
MEKRUH NEDİR?
23 Temmuz 2015
ŞEVVAL ORUCU
20 Temmuz 2015
İBADETLERDE DEVAMLILIK
14 Temmuz 2015
FİTRE İLE İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
11 Temmuz 2015
Zekat Hakında Sorular Cevaplar
10 Temmuz 2015
Zekât Hakkında Sorular
08 Temmuz 2015
FİTRE VE ZEKAT KİMLERE VERİLİR ?
07 Temmuz 2015
ZEKAT HAKKINDA SORULAR !
06 Temmuz 2015
ORUÇLA İLGİLİ SORULAR CEVAPLAR
01 Temmuz 2015
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
30 Haziran 2015
RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ 5 SORU 5 CEVAP
24 Haziran 2015
RAMAZANIN KAZANDIRDIKLARI
22 Haziran 2015
TERAVİH NAMAZI
22 Haziran 2015
RAMAZAN'IN GETİRDİKLERİ
04 Haziran 2015
HACCI ANLAMAK-1
01 Haziran 2015
POZİTİF DÜŞÜNMEK !
15 Mayıs 2015
MİRAÇ KANDİLİ
19 Nisan 2015
ÜÇ AYLAR
09 Nisan 2015
SORUMLULUK DUYGUSU
02 Nisan 2015
SORULAR CEVAPLAR
19 Mart 2015
İSLAMDA ÇALIŞMAK
12 Mart 2015
HAC NEDİR ?
26 Şubat 2015
TİCARET AHLAKI ve ADALET
21 Şubat 2015
İDAM OLMALI MI?
05 Şubat 2015
LAİLAHE İLLALLAH DEMEKLE CENNETE GİRİLMEZ !
29 Ocak 2015
İNSAN OLMAK
22 Ocak 2015
YASİN SADECE ÖLÜLERE OKUNMAZ
08 Ocak 2015
AHİRETE İMAN
01 Ocak 2015
YENİ BİR YILA GİRERKEN
18 Aralık 2014
UMRE NEDİR ?
04 Aralık 2014
TAKVA NEDİR?
27 Kasım 2014
UMRE NEDİR ?
14 Kasım 2014
UMRE'YE GİDECEKLERE TAVSİYELER !
30 Ekim 2014
PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI
24 Ekim 2014
KUR’ANI KERİMDE SABIR
16 Ekim 2014
KUR’AN A GÖRE YAŞAMAK
09 Ekim 2014
HACILIK ÜNVANI
03 Ekim 2014
AREFE VE KURBAN BAYRAMI !
25 Eylül 2014
MERAKLISINA İKİLİ ÖGÜTLER
18 Eylül 2014
KURBAN BAYRAMI !
08 Eylül 2014
MEDİNE DEN MERHABA
28 Ağustos 2014
ALLAH A VE RESULUNE İTAAT ETMEK
17 Temmuz 2014
DÖRT KİTABIN DÖRDÜ HAKMIDIR?DÖRT KİTABIN DÖRDÜ HAKMIDIR?
03 Temmuz 2014
Orucu Bozan Ve Bozmayan Şeyler
26 Haziran 2014
RAMAZAN A GİRERKEN
19 Haziran 2014
HARAMI HELAL YAPMA
12 Haziran 2014
ÜMİT VE UMUT
12 Haziran 2014
BERAT KANDİLİ NEDİR ?
05 Haziran 2014
MÜSLÜMANCA
29 Mayıs 2014
İKİ YÜZLÜLÜK
28 Mayıs 2014
DEĞER BİÇMEK Mİ DEĞER BİLMEK Mİ ?
25 Mayıs 2014
MİRAC KANDİLİ
14 Mayıs 2014
TEDBİRLİ OLMAK
08 Mayıs 2014
ÇEVRE TEMİZLİĞİ
01 Mayıs 2014
ÜÇ AYLAR
24 Nisan 2014
DIŞ GÖRÜNÜŞ ALDATABİLİR
17 Nisan 2014
VASİYETİN HÜKMÜ VE ÇEŞİTLERİ
10 Nisan 2014
HACLA İLGİLİ SORULAR
03 Nisan 2014
TEHLİKELİ SÖZLER
27 Mart 2014
YALAN VE İFTİRA
20 Şubat 2014
İMTİHAN DÜNYASI
14 Şubat 2014
İSLAM AHLAKI
16 Ocak 2014
HZ.YAKUB’UN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
12 Ocak 2014
HZ. YAKUB’UN YUSUF’UN KOKUSUNU ALMASI
02 Ocak 2014
YUSUF AS. IN ÖZ KARDEŞİ BÜNYAMİN İLE BULUŞMASI
26 Aralık 2013
KÖLELİKTEN SULTANLIĞA HZ.YUSUF A.S.
19 Aralık 2013
HZ. YUSUF A.S. IN RÜYALARI YORUMLAMASI
12 Aralık 2013
HZ. YUSUF’UN ZİNDANA ATILMASI
05 Aralık 2013
YUSUF PEYĞAMBERİN AĞIR İMTİHANI
29 Kasım 2013
HZ.YUSUF VE KUYUYA ATILMA İMTİHANI
21 Kasım 2013
HZ.YUSUF VE İMTİHAN
14 Kasım 2013
TÖVBE VE İSTİĞFAR
07 Kasım 2013
MUHARREM AYI VE AŞURE
31 Ekim 2013
GİYBET EDELİM Mİ?
10 Ekim 2013
KURBANIN TARİHÇESİ
03 Ekim 2013
KURBANIN TARİHÇESİ
27 Eylül 2013
UHUD SAVAŞI ( 2)
20 Eylül 2013
UHUD SAVAŞI
30 Ağustos 2013
ZAFER KAZANMAK
22 Ağustos 2013
HACI ADAYLARINA TAVSİYELER
16 Ağustos 2013
ŞEVVAL ORUCU
06 Ağustos 2013
KİTAPLARA İMAN
05 Ağustos 2013
ZEKÂT NEDİR?
02 Ağustos 2013
MELEKLERE İMAN
31 Temmuz 2013
ALLAH ‘A İMAN
30 Temmuz 2013
MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
29 Temmuz 2013
MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
25 Temmuz 2013
NAMAZ’IN ÖNEMİ?
22 Temmuz 2013
22 Temmuz 2013
19 Temmuz 2013
18 Temmuz 2013
16 Temmuz 2013
FITIR SADAKASI
15 Temmuz 2013
ORUÇLA İLGİLİ GENEL MESELELER
Haber Yazılımı