Yazı Detayı
17 Ekim 2019 - Perşembe 16:57
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
Sedat YÜCEL
 
 

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantısı 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla ABD’nin New York kentinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kuruldaki konuşmasında; Filistin’den Keşmir’e, İslamofobi’den Suriye sorunu ve güvenli bölge çalışmalarına, nükleer silah konusundaki tartışmalara ve İsrail sorununa kadar birçok konuda dünyaya önemli mesajlar verdi. Türkiye ve gönül coğrafyamız olarak gerçekten alkışlanacak, gurur duyulacak bir konuşmaydı.

Genel anlamda bakıldığında; özellikle Türk Medyası ve kamuoyu  B.M Genel Kurul toplantılarının sadece siyasi konuşmalarına ilgi duyar. Bu nedenle toplantılar,  liderlerin kürsüden Genel Kurula hitap ettikleri, ya da kendi aralarında sohbetleri şeklinde geçen bir buluşma olarak algılanır. Oysaki B.M toplantılarının bir ya da birden çok “TEMASI” oluyor ve tema konularının, ülkelerin ulusal ve yerel programlarına girmesi için B.M kendi yöntemleriyle önemli çabalar sarf ediyor. Genellikle tema konularının yerelleşmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) üzerinden yürütülüyor.

Bu yılın temaları ise: “Yoksullukla Mücadele” , “Kaliteli Eğitimin Sağlanması”, “İklim değişikliği ile Mücadele”,  “Kapsayıcılık İçin Çok Taraflı Çabaların Canlandırılması” olarak açıklandı.

Bununla birlikte her konunun birden fazla alt bileşenleri olduğunu unutmayalım.

 Yoksullukla mücadele derken;  açlık sınırının sıfır olması gibi veya kaliteli eğitim derken eğitim uzmanlarının bir dizi eğitimlerden geçirilmesi gibi…

 

2000 yılı BM toplantısında Milenyum Hedefleri olarak belirlenen sekiz konu başlığı vardı.

T.C Hükümetlerinin  bu kararlara imza koyması sonucunda;  o zaman ki adıyla Devlet Planlama Teşkilatının konu ile ilgili hazırladığı kapsamlı bir raporu, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2005 yılında B.M Genel Kurulunda bütün dünyaya ilan eder. Bu raporda sekiz konu başlığı üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin  2015 yılına kadar olan hedeflerin ve planlamaları vardır.

 

D.P.T raporu doğrultusunda;  ilgili bakanlıkların özellikle;  Çevre, Anne Çocuk Sağlığı, Kadının Güçlendirilmesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Eşitlik konularında uyguladığı politikalar, üretmiş olduğu projeler, Türkiye’nin gerçekten önemli mesafeler almasını sağlamıştır.

 

25-27 Eylül 2015 New York’taki Birleşmiş Miletler Genel Merkezinde yapılan “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde “ 2030 yılına kadar “ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ” Milenyum hedeflerinde elde edilen başarıların üzerine inşa edilmiştir.

Bu zirvede alınan kararlar Türkiye’nin de içinde olduğu 193 Ülke tarafından imzalandı.

 

 2030 yılına kadar bu konu başlıkları üzerinde, kendi ulusal ve yerel  programlarına girmesi maksadıyla ülkelerin kendi hükümetleri üzerinde çalışmalar yürüttüğüne şahit olacağız. Özellikle “UNDP” ilgili bakanlıklar, kurum, kuruluş ve STK’ larla ortaklaşa çeşitli projeler yürüterek, bilinçlendirme, farkındalık yaratma gibi önemli roller üstlenecektir.

 

Peki, 2030 yılına kadar Küresel hedeflerin konu başlıkları nelerdir?

Hedef 1. Yoksulluğa Son: Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek.   

Hedef 2. Açlığa Son: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.                                                                

Hedef 3. Sağlıklı Bireyler: İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak.                                                                                                                 

Hedef 4. Nitelikli Eğitim: Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak                                                 

Hedef 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.                                 

Hedef 6. Temiz Su Ve Sıhhi Koşullar: Herkes için suya ve sıhhi koşullara erişimi ve suyun ve sıhhi koşulların sürdürülebilir yönetimini güvence altına almak                         

 Hedef 7. Erişilebilir Ve Temiz Enerji: Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak.                                                                                                    

Hedef 8. İnsana Yakışır İş Ve Ekonomik Büyüme: Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri sağlamak.                                                                                                                            

Hedef 9. Sanayi, Yenilikçilik Ve Altyapı: Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.                                                     

Hedef 10. Eşitsizliklerin Azaltılması: Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak.                                                                                                                                  

Hedef 11. Sürdürülebilir Şehir Ve Yaşam Alanları: Kentleri ve insan yerleşim yerlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve sürdürülebilir kılmak                                               

Hedef 12. Sorumlu Tüketim Ve Üretim: Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak.                            

Hedef 13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.                                                                                                                                        

Hedef 14. Sudaki Yaşam: Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.                                               

Hedef 15. Karasal Yaşam:Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak.                                                                                                                          

Hedef 16. Barış Ve Adalet: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek                                                                          

Hedef 17. Hedefler İçin Ortaklıklar: Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.

 .Esasen bu konu başlıkları dikkate alındığında, hem yapılan hizmetlerin bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştiği fark edilecek, hem de hem de onca uzmanın titizlikle hazırladığı bu “hedefler”  size 2030 dan geriye dönüp baktığınızda ölçülebilir başarı değerlendirmesi imkanı sunacak.

Ayrıca bu konu başlıklarından yararlanan ülkelerin de olacağını göz ardı etmemek lazım.

2030 yılına kadar dünyaya “BARIŞIN” hakim olmasını Allah’tan diliyorum.

Bu hedefler de vesile olur İnşallah.                                                                                              

Sevgiyle kalın.

 
Etiketler: SÜRDÜRÜLEBİLİR, KALKINMA, AMAÇLARI, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı