Yazı Detayı
11 Haziran 2018 - Pazartesi 09:20
 
YENİ VERGİ BARIŞI
Yasemin KANPARA
yenigolcuk1@gmail.com
 
 

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN  

 KANUN VE İSTİSNALARI

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanış ve yapılandırmaya ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareler ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması ,  matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kanun neleri ihtiva ediyor kısaca özetlersek;

 • Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları.
 • İhtilafların Sulh yoluyla sonlandırılması.
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması.
 • Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi.
 • Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar.
 • İşletmelerdeki emtia, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı.
 • Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi.
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması.
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

Ancak, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 (AATUHK) sayılı kanun kapsamında takip edilen;

 • Adli ve idari para cezaları (Kanun kapsamına giren idari para cezaları hariç),
 • 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı ile 30/05/2013 tarihli 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,
 • 22/06/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
 • 10/09/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
 • 4/06/1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu.
 • 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük  hizmet payları.

7143 sayılı Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

6552,6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ayrıca Vergi aslı 100 TL  ve ayrıca fer’ileri ile beraber 200 TL’yi geçmeyen kamu alacakları silinecektir.

Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Mükelleflerin bu torba yasa ile getirilen af ve imkanlardan yararlanması gerektiği kanısındayım.

 

 

Yasemin KANPARA

 

 

 

 

 
Etiketler: YENİ, VERGİ, BARIŞI, ,
Haber Yazılımı